Kasteel Slangenburg (foto Maurice Hollman)

Drie kilometer ten oosten van Doetinchem ligt de Slangenburg, een landgoed uit de 17e eeuw. Het kasteel met de omliggende landerijen zijn nauw verbonden geweest met de Achterhoekse bevolking in de omgeving. Boeren en ambachtslui vestigden zich daar in kleine boerderijen en andere bedrijven. In het gebied ontstonden in de loop van de eeuwen enkele buurtschappen. Benedictijner monniken vestigden zich na de tweede wereldoorlog in de door hen zelf gebouwde Sint Willibrordusabdij. Het uitgestrekte gebied is een aangename mengeling van bos, ecologisch beheerde natuur en cultuurlandschap. Mensen hebb